VELKOMMEN TIL MAUDBUKTA LEGEKONTOR .

 

 Kontakt med legekontoret

Telefon nr: 66903100.

Nett-portal:

Logg på ePortal her

Forventet responstid på E-konsultasjon/E-Resept er 5 dager

 

KORONAVAKSINASJON:

Følgene prioritering ligger til grunn for vaksinering :

1) Beboere sykehjem vaksineres av kommunen.

2) Personer over 85 år, vaksineres på legekontoret. Vi er snart ferdig med denne gruppen.

3) Personer 75 til 84 år. Vaksineres på legekontoret. Vi vil kontakte deg når det er din tur.

4)

a) Personer 65-74: Vil bli kontaktet av Asker kommune for vaksine.

b) Personer 18 – 64 år med høy individuell risiko ( ikke avklart om det blir på legekontoret eller i kommunen)

5) Personer 55 – 64 år med middels risiko ( ikke avklart om det blir på legekontoret eller i kommunen)

6) Personer 45-54 med middels risiko ( ikke avklart om det blir på legekontoret eller i kommunen)

7) Personer 18 – 44 år med middels risiko ( ikke avklart om det blir på legekontoret eller i kommunen)

8) Personer 55 -64 år uten risiko: kommunen vaksinerer

9) Personer 45 – 54 uten risiko: Kommunen vaksinerer-

 

Mistenker du covid-19, har du feber,  eller luftveisinfeksjon:

– Hold deg hjemme og kontakt oss på e-portal eller telefon 66903100.

Vaksinering

Koronavaksine: Alle vil bli kontaktet av kommunen for koronavaksine.

Andre vaksiner: Bestill time til vaksinering.

 

 Informasjon vedrørende koronasituasjonen

– Folkehelseinstituttets sider, https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona

– Koronatelefon Asker kommune:

Tlf: 66715999

Åpen kl. 08.00-20.00 mandag – fredag,  kl. 09.00-15.00 lørdag – søndag.

VIKTIG INFO: 

Dr Sverre Thorstensen har permisjon fra fastlegestillingen fra 18/1-21 tom 31/8-2021 .

Han har takket ja til et engasjement på 9 måneder som rådgiver i Helsedirektoratet.

Dr Martin Hoang, spesialist i Indremedisin vil være dr Thorstensens vikar i denne tiden