VELKOMMEN TIL MAUDBUKTA LEGEKONTOR .

 

 Kontakt med legekontoret

Telefon nr: 66903100.

Nett-portal:

Logg på ePortal her

Forventet responstid på E-konsultasjon/E-Resept er inntil fem dager. E-kontakt til resepsjonen håndteres daglig.

 

KORONAVAKSINASJON:

Vær oppmerksom på at Maudbukta legekontor ikke vil kalle inn flere pasienter for å få vaksine mot Covid-19.

Følgende prioritering ligger til grunn for vaksinering:

1) Beboere sykehjem: vaksineres av kommunen.

2) Personer over 85 år: vaksineres på legekontoret.

3) Personer 75-84 år: vaksineres på legekontoret.

4a) Personer 65-74 år: vil bli kontaktet av Asker kommune for vaksine.

4b) Personer 18-64 år med høy individuell risiko: vaksineres på legekontoret.

5) Personer 55-64 år med middels risiko: kommunen vaksinerer.

6) Personer 45-54 år med middels risiko: kommunen vaksinerer. 

7) Personer 18-44 år med middels risiko: kommunen vaksinerer. 

8) Personer 55-64 år uten tilleggsrisiko: kommunen vaksinerer.

9) Personer 45-54 år uten tilleggsrisiko: Kommunen vaksinerer.

10) Alder 18-24 år og 40-44 år: kommunen vaksinerer

11) Alder 25-39 år: kommunen vaksinerer.

 

Mistenker du covid-19, har du feber,  eller luftveisinfeksjon:

– Hold deg hjemme og kontakt oss på e-portal eller telefon 66903100.

Vaksinering

Koronavaksine: Alle vil bli kontaktet av kommunen for koronavaksine. Kommunens vaksinetelefon: 66715950

Maudbukta legekontor har besluttet å ikke tilby vaksinasjon med Janssen-vaksinen mot Covid-19.

Andre vaksiner: Bestill time til vaksinering. I noen tilfeller trenger du resept på den aktuelle vaksinen.

 

 Informasjon vedrørende koronasituasjonen

– Folkehelseinstituttets sider, https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona

– Koronatelefon Asker kommune: 66795999

VIKTIG INFO: 

Dr Sverre Thorstensen har permisjon fra fastlegestillingen fra 18/1-21 tom 31/12-2021 .
Dr. Martin Hoang, spesialist i indremedisin, vil være dr. Thorstensens vikar i denne perioden.