Praktisk info – Bestilling av legetimer – e-kontakt og e-konsultasjoner

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Timebestilling

– Du kan bestille time på telefonnummer 66 90 31 00

Du kan også selv velge ledig legetime på nett via ePortal. Logg inn på www.maudbuktalegekontor.no eller www.besoklegen.no 

Hvis det haster med time, bruk telefonen eller bruk e-kontakt til resepsjonen via ePortal.  Hastetimer fordeles hver morgen.

 Akutt telefonnummer  til legekontoret 994 93 215 eller  til ambulanse 113 skal bare benyttes ved øyeblikkelig hjelp situasjoner    

NB:  Helserespons SMS tjeneste og  CGM Legetime APP er avviklet  fra 1/8- 2018 –  Bruk ePortal i stedet 

 

E-konsultasjon med Bank – ID

– Vi har åpnet for e-konsultasjoner. Prisen er den samme som for en vanlig konsultasjon. Dersom du ønsker dette, kan du logge inn via ePortal.

Oppsett til dette kan du få i forbindelse med en vanlig konsultasjon hos oss.

–  Du kan også skrive en enkel melding til  legen eller resepsjonen ved bruk av tjenesten e-kontakt. Da bruker du Bank-ID eller passord. Denne tjenesten er gratis

–  Man må logge inn med bank-ID for å bruke tjenesten E-konsultasjon.

–  E-konsultasjon skal normalt besvares innen fem virkedager. Det er derfor ikke ment å brukes til hastesaker eller for å bestille time hos legen.

–  Etter en e-konsultasjon vil du få en tilsendt en giro fra CrediCare eller hvis du har Digipost så vil giro bli varslet via en e-post. Det påløper et faktureringsgebyr som tilfaller CrediCare

 

 E-reseptbestilling

– Du kan be om dine faste resepter kostnadsfritt på nett eller telefon. Bruk tjenesten ePortal via maudbuktalegekontor.no eller besoklegen.no