Praktisk info

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Timebestilling

– Du kan bestille time på telefonnummer 66 90 31 00

– Du kan bestille din legetime på nett. Logg inn på www.maudbuktalegekontor.no eller www.besoklegen.no

– Hvis det haster med time, bruk telefonen . Hastetimer fordeles hver morgen på vårt vanlige nummer 66 90 31 00

 Akutt telefon nummer  til legekontoret 994 93 215 –  eller  til ambulanse 113 skal bare benyttes ved øyeblikkelig hjelp situasjoner    

NB:  Helserespons SMS tjeneste og  CGM Legetime APP er avviklet  fra 1/8- 2018

 

E-konsultasjon med Bank – ID

-Vi har åpnet for e-konsultasjon. Prisen er den samme som for en vanlig konsultasjon. Dersom du ønsker dette, kan du logge inn via e-portal.

Oppsett til dette kan du få i forbindelse med en vanlig konsultasjon hos oss.

–  Du kan også skrive en melding til resepsjonen ved bruk av tjenesten e-kontakt. Da bruker du Bank-ID eller passord.

–  Man må logge inn med bank-ID for å bruke tjenesten E-konsultasjon.

–  E-konsultasjon skal normalt besvares innen fem virkedager. Det er derfor ikke ment å brukes til hastesaker eller for å bestille time hos legen.

–  Etter en E-konsultasjon vil du få tilsendt en giro fra CrediCare som tar seg av fakturering for oss. Det påløper et faktureringsgebyr som tilfaller CrediCare

 

 Reseptbestilling

– Du kan be om dine faste resepter kostnadsfritt på nett eller telefon. Bruk tjenesten e-portal via maudbuktalegekontor.no eller besoklegen.no