Vaksinasjon

INFLUENSAVAKSINE 

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

-Alle fra og med fylte 65 år

-Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

-Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

-Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine

-Barn og voksne med:
o diabetes mellitus, type 1 og 2
o kronisk lungesykdom (inkludert astma)
o kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
o kronisk leversvikt
o kronisk nyresvikt
o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
o nedsatt immunforsvar
o svært alvorlig fedme (KMI over 40)
o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Hvis du tilhører en risikogruppe som nevnt her, kan du få subsidiert influensavaksine hos oss. Den er gratis for personer med frikort, ellers er prisen kr 50. Hvis du ikke tilhører risikogruppen, kan du får satt vaksinen på apotek, eventuelt få resept og hente vaksinedosen selv, og deretter få satt den hos oss.

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

-Helsepersonell som har pasientkontakt

-Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

-Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende gris.

PNEUMOKOKKVAKSINE  

Pneumokokker er en type bakterier som kan forårsake lungebetennelse og blodforgiftning, særlig hos eldre og andre med redusert helsetilstand. Formålet med en vaksine mot pneumokokker er at den skal forebygge slike livstruende infeksjoner.

Hvor lenge virker vaksinen?

Antistoffnivået i kroppen mot pneumokokker reduseres over tid. 5-10 år etter vaksinasjon er antistoffnivået redusert til omtrent samme nivå som før vaksinasjon. Dersom ny vaksine gis etter kort tid, f.eks. etter ett år, er det økt risiko for kraftige lokale og generelle bivirkninger (feber, sykdomsfølelse). Derfor bør man vente en god del år med å gi påfyll med ny vaksine. Anbefalingen fra myndighetene er at eldre bør vaksineres på nytt etter ca. ti år.

BOOSTRIX VAKSINE

Boostrix Polio er en kombinert vaksine mot difteristivkrampe (tetanus), kikhoste (pertussis) og polio og er ment som påfyllingsdose til voksne, tenåringer og barn fra og med 3 år og oppover. Vaksinen virker ved å hjelpe kroppen til selv å utvikle beskyttelse (antistoffer) mot disse sykdommene.

REISEVAKSINER

Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen.

Lege kan skrive ut resepter og vaksinene settes på legekontoret

PRISER per okt 2020  

Influensavaksine: Kr 50,- Dekkes av frikort. Dersom den settes på legetime kommer legekonsultasjonstakst i tillegg. Prisen gjelder personer i risikogruppe.

Pneumokokkvaksine : kr 500,- Konsultasjonstakst kommer i tillegg.

Boostrix polio : kr 500,- Konsultasjonstakst kommer i tillegg